• Mynd af Fríkirkjuvegi 7

LAUS STÖRF HJÁ LISTASAFNI ÍSLANDS

LAUS STÖRF HJÁ LISTASAFNI ÍSLANDS

Listasafn Íslands auglýsir eftir verkefnastjóra sýninga 

Listasafn Íslands rekur söfn á þremur stöðum í Reykjavík; í aðalbyggingu safnsins að Fríkirkjuvegi, við Bergstaðastræti og á Laugarnestanga. Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni til að ganga til liðs við okkur og taka þátt í fjölbreyttum verkefnum. Um fullt stöðugildi er að ræða. 

Helstu verkefni:
Verkefnastjóri sýninga hefur almenna umsjón með sýningum og ber ábyrgð á mikilvægum verkþáttum í sýningastarfi safnsins.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á ólíka hæfni svo sem frumkvæði, útsjónarsemi, skapandi hugsun, samvinnu, tækniþekkingu og verkstjórn. Verkefnastjóri sýninga vinnur náið með safnstjóra safnsins sem leggur fram listræna sýn, ásamt starfsfólki sínu. Starfið snertir ólíka starfsemi safnsins og allar starfsstöðvar þess. Umsækjandi verður að búa að góðri þekkingu á íslenskri og alþjóðlegri listasögu og samtímamyndlist og hafa færni til að rita texta um myndlist.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BA-gráða í listfræði er skilyrði
• Framhaldsmenntun í listfræði eða önnur háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi, er æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun og tíma- og kostnaðaráætlunargerð er nauðsynleg
• Frjó og skapandi hugsun
• Sveigjanleiki og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Vönduð vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum viðfangsefnum á sama tíma

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Listasafn Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjámálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Harpa Þórsdóttir safnstjóri veitir nánari upplýsingar, harpa@listasafn.is

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið: list@listasafn.is

Umsóknarfrestur er til þriðjudags 28. ágúst 2018.


Listasafn Íslands auglýsir eftir móttöku- og þjónustufulltrúum

Listasafn Íslands rekur söfn á þremur stöðum í Reykjavík; í aðalbyggingu safnsins að Fríkirkjuvegi, við Bergstaðastræti og á Laugarnestanga. Við leitum að metnaðarfullum starfsmönnum með ríka þjónustulund til að taka á móti gestum safnsins á öllum starfsstöðum þess. 

Helstu verkefni:
• Móttaka og upplýsingagjöf, auk gæslu í sýningarsölum
• Uppgjör og samantekt tölulegra upplýsinga
• Undirbúningur við uppsetningu og frágang viðburða í safninu
• Dagleg umsjón með tæknibúnaði sýninga
• Aðstoð við undirbúning á sýningarsölum og við sýningastarfsfólk
• Vinna við einföld verkefni á sviði kynningarmála

Hæfniskröfur:
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Þjónustulipurð
• Áhugi á listum og listviðburðum
• Þekking á samfélagsmiðlum og tölvu og tæknimálum

Um er að ræða 50-60% stöðugildi og unnið er á vöktum. Launakjör eru skv. kjarasamningi SFR og fjármála- og efnahagsráðherra.   
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.

Frekari upplýsingar veitir Ingi Thor Jónsson markaðs og þjónustustjóri,  ingi@listasafn.is

Umsóknir með ferilskrá og upplýsingum um meðmælendur sendist til list@listasafn.is 

Umsóknarfrestur er til 27 ágúst 2018, öllum umsóknum verður svarað.