LISTASAFN ÍSLANDS AUGLÝSIR EFTIR FJÁRMÁLA- OG MANNAUÐSSTJÓRA

17.9.2018

Fjármála- og mannauðsstjóriListasafn Íslands auglýsir eftir fjármála- og mannauðsstjóra. Starfið heyrir beint undir forstöðumann safnsins, safnstjóra, og felur í sér daglegan rekstur og mannauðsstjórnun.Leitað er eftir kraftmiklum og metnaðarfullum starfsmanni til að ganga til liðs við okkur og takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í þeirri menningar- og menntastofnun sem þjóðlistasafn er. Um fullt stöðugildi er að ræða. Starfsstöð rekstrar- og mannauðsstjóra er við Laufásveg. 

Starfssvið• Yfirumsjón með daglegum rekstri safnsins• Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgni• Mannauðsmál, þar með talið móttaka og þjálfun nýrra starfsmanna, starfslýsingar og annað sem heyrir undir málaflokkinn• Umsjón með upplýsingatækni  • Samningagerð• Umsjón með rekstri starfsstöðva og fasteigna

Hæfniskröfur• Háskólamenntun á sviði fjármála, viðskiptafræði eða sambærileg menntun • Framhaldsmenntun æskileg• Að minnsta kosti  þriggja ára stjórnunarreynsla skilyrði• Reynsla af bókhaldi og launavinnslu• Þekking á mannauðsmálum• Áhugi og hæfni til að leita nýrra tækifæra við þróun á rekstri safns• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi, öguð vinnubrögð og rík skipulagshæfni• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og ritiListasafn Íslands er eitt af þremur höfuðsöfnum ríkisins. Safnið rekur fjórar starfsstöðvar í Reykjavík. Safnhúsin eru þrjú: Aðalbygging safnsins við Fríkirkjuveg, Safn Ásgríms Jónssonar við Bergstaðastræti og Listasafn Sigurjóns Ólafssonar á Laugarnestanga. Skrifstofur, ásamt heimildasafni og forvörsluverkstæði eru á Laufásvegi. Við safnið starfa rúmlega 20 manns í ólíkum starfshlutföllum auk verkefnaráðinna einstaklinga á hverju ári. Verkefni safnsins eru að mestu leyti kostuð með sjálfsaflatekjum, svo sem með aðgangseyri, með útleigu á húsnæði vegna viðburða og með sölu á þjónustu og vörum.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og ferilskrá ásamt afriti af prófgráðum og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Harpa Þórsdóttir safnstjóri veitir nánari upplýsingar, harpa@listasafn.is

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið: umsokn@listasafn.is

Umsóknarfrestur er til 24. september 2018.

Fjársjóður íslenskrar myndlistar

Safnið er opið alla daga frá 10 - 17