LISTASAFN ÍSLANDS AUGLÝSIR EFTIR SÉRFRÆÐINGI Í STARF VERKEFNASTJÓRA VIÐBURÐA OG FRÆÐSLU

14.6.2019

Listasafn Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í starf verkefnastjóra viðburða og fræðslu

Listasafn Íslands rekur söfn á þremur stöðum í Reykjavík; í aðalbyggingu safnsins að Fríkirkjuvegi, við Bergstaðastræti og á Laugarnestanga. Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni til að ganga til liðs við okkur og taka þátt i fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Um tímabundna ráðningu til allt að 12 mánaða er að ræða.

Helstur viðfangsefni verkefnastjóra:

· Ber ábyrgð á gerð og skipulagningu viðburða- og fræðsludagskrár sem tengist sýningum og annarri starfsemi safnsins á öllum starfsstöðvum þess.

· Sinnir samstarfi við félagasamtök, ýmsa hópa, listamenn og aðra um viðburði og sérhæft fræðslustarf í tengslum við sýningar og aðra starfsemi.

· Stýrir verktökum og skipuleggur þátttöku samstarfsfólks í viðburða- og fræðslustarfi.

· Mótar fræðsluefni fyrir ólíka hópa og hefur umsjón með útgáfu og miðlun þess.

· Sinnir safnfræðslu almennings og skólahópa allra skólastiga.

· Sinnir ýmsum viðburðum, jafnt tilfallandi og föstum viðburðum Listasafnsins.

· Sér um starfsemi krakkaklúbbsins Krumma og önnur verkefni tengd menntun barna í söfnum.

· Tekur þátt í verkefnum markaðsteymis sem teymisstjóri leiðir.

· Ritar kynningar- og fræðslutexta og texta á heimasíðu og samfélagsmiðla.

· Er tengiliður safnsins við fasta viðburði, s.s. Barnamenningarhátíð, Safnanótt og Menningarnótt.

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. háskólapróf í listfræði, safnafræði eða skyldum greinum.

· Þekking á fræðslu- og safnastarfi

· þekking á íslenskri og alþjóðlegri listasögu og samtímalist

· Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og í riti

· Færni til að rita texta og miðla fræðslu til ólíkra aldurshópa

· Tölvufærni og þekking á notkun samskiptamiðla og vefsíðna

· Þekking á verkefnisstjórnun og kostnaðaráætlunargerð

· Þekking á markaðs- og kynningarmálum

· Frumkvæði, frjó og lausnamiðuð hugsun

· Vönduð vinnubrögð, nákvæmni og eftirfylgni

· Sveigjanleiki og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi

· Jákvæðni, þjónustulipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

· Geta til að vinna undir álagi og sinna fjölbreyttum viðfangsefnum samtímis.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna G. Ásgeirsdóttir fjármála- og mannauðsstjóri í síma 515-9615 (annag@listasafn.is).

Um tímabundna ráðningu í 100% starf til allt að 12 mánaða er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf í ágúst/september. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2019. Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið umsokn@listasafn.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. 

Fjársjóður íslenskrar myndlistar

Safnið er opið alla daga frá 10 - 17