Listasafn Íslands leitar að verkefnastjóra sýninga/sýningastjórnun

22.12.2020

Listasafn Íslands leitar að verkefnastjóra sýninga/sýningastjórnun

Listasafn Íslands leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að leiða verkstjórn við sýningarstarf safnsins. Í starfinu felast möguleikar á að byggja upp færni við sýningarstjórnun í krefjandi umhverfi. Verkefnastjóri sýninga hefur umsjón með sýningum safnsins og ber ábyrgð á mikilvægum verkþáttum í öllu sýningastarfi safnsins.

Um er að ræða fjölbreytt starf sem reynir á ólíka hæfni svo sem frumkvæði, útsjónarsemi, skapandi hugsun, samvinnu, tækniþekkingu og verkstjórn. Verkefnastjóri sýninga vinnur náið með safnstjóra safnsins sem leggur fram listræna sýn, ásamt starfsfólki sínu. Starfið snertir ólíka starfsemi safnsins og allar starfsstöðvar þess. Umsækjandi verður að búa að góðri þekkingu á íslenskri og alþjóðlegri listasögu og samtímamyndlist og hafa færni til að rita texta um myndlist.

Hæfniskröfur

· Háskólapróf í listfræði er skilyrði

· Framhaldsmenntun æskileg

· Þekking á íslenskri listasögu 20. og 21. aldar er skilyrði

· Þekking á safneign Listasafns Íslands er kostur

· Reynsla af verkefnastjórnun er nauðsynleg

· Frjó og skapandi hugsun

· Færni í mótun lausna og hugmynda

· Sveigjanleiki og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi

· Góð samskiptafærni og leiðtogahæfileikar

· Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

· Vönduð vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar

Listasafn Íslands er eitt af þremur höfuðsöfnum ríkisins. Safnið rekur fjórar starfsstöðvar í Reykjavík. Safnhúsin eru þrjú: Aðalbygging safnsins við Fríkirkjuveg, Safn Ásgríms Jónssonar við Bergstaðastræti og Listasafn Sigurjóns Ólafssonar á Laugarnestanga. Skrifstofur, ásamt heimildasafni og forvörsluverkstæði eru á Laufásvegi. Við safnið starfa rúmlega 20 manns í ólíkum starfshlutföllum auk verkefnaráðinna einstaklinga á hverju ári. Verkefni safnsins eru að mestu leyti kostuð með sjálfsaflatekjum, svo sem með aðgangseyri, með útleigu á húsnæði vegna viðburða og með sölu á þjónustu og vörum.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Fólk er hvatt til að sækja um auglýst starf óháð kyni.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 19. janúar 2021. Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið: umsokn@listasafn.is merkt í efnislínu: Verkefnastjóri sýninga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Þórsdóttir safnstjóri harpa@listasafn.is.

 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur.

Fjársjóður íslenskrar myndlistar

Safnið er opið alla daga frá 10 - 17