Móttöku- og þjónustufulltrúi

19.12.2022

Listasafn Íslands er eign íslenska ríkisins og er höfuðsafn á sviði myndlistar. Listasafn Íslands rekur söfn á þremur stöðum í Reykjavík: Á Fríkirkjuvegi 7, í Safnahúsinu við Hverfisgötu og í Húsi Ásgríms Jónssonar á Bergstaðastræti 74.

Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni í starf móttöku- og þjónustufulltrúa.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Móttaka gesta og upplýsingagjöf um sýningar og aðra starfsemi safnsins.
 • Afgreiðsla, uppgjör og samantekt tölulegra upplýsinga.
 • Gæsla í sýningarsölum og eftirlit með öryggi gesta og listaverka.
 • Daglegt eftirlit með umgengni og viðhald snyrtilegs umhverfis gesta.
 • Reglulegt eftirlit með tæknibúnaði sýninga.
 • Aðstoð við undirbúning, uppsetningu og frágang ýmissa viðburða í safninu.

Hæfniskröfur

 • Góð samskiptahæfni og þjónustulund.
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku. Kunnátta í fleiri tungumálum er kostur.
 • Þekking á tölvu- og tæknimálum.
 • Reynsla af sambærilegu þjónustu- og verslunarstarfi er kostur.
 • Reynsla af vinnu og móttöku á safni er mikill kostur.
 • Geta til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði.
 • Áhugi á starfsemi safnsins.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sameyki hafa gert.

Um hlutastarf er að ræða sem unnið er á vöktum, m.a. um helgar. Starfshlutfall fer eftir árstíðabundnum opnunartíma safnsins, 65% í október-apríl og 73% í maí-september.

Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Fólk er hvatt til að sækja um starfið óháð kyni.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfshlutfall er 65-73%

Umsóknarfrestur er til og með 30.12.2022

Nánari upplýsingar veitir

Erla Björk Baldursdóttir, þjónustu- og rekstrarfulltrúi - erla.b.baldursdottir@listasafn.is


Sótt er um starfið á Starfatorgi - https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/laus-storf-a-starfatorgi/auglysing/?id=31194


Fjársjóður íslenskrar myndlistar

Safnið er opið alla daga frá 10 — 17, lokað á mánudögum yfir vetrartímann (1.10 — 30.4)