Sýningarstjóri

10.8.2023

Sýningarstjóri

Listasafn Íslands er eign íslenska ríkisins og er höfuðsafn á sviði myndlistar. Listasafn Íslands rekur söfn á þremur stöðum í Reykjavík: Á Fríkirkjuvegi 7, í Safnahúsinu við Hverfisgötu og í Húsi Ásgríms Jónssonar á Bergstaðastræti 74.

Listasafn Íslands leitar að metnaðarfullum einstaklingi með alþjóðlega reynslu af sýningarstjórnun og safnastarfi. Í starfinu felst að þróa sýningarstefnu safnsins í samstarf við safnstjóra og annað starfsfólk, að skipuleggja sýningar safnsins innanlands og efna til alþjóðlegs samstarfs.


Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða fjölbreytt starf sem reynir á ólíka hæfni svo sem frumkvæði, útsjónarsemi, skapandi hugsun, samvinnu, tækniþekkingu og verkstjórn. Starfið snertir ólíka starfsemi safnsins og allar starfsstöðvar þess. Umsækjandi verður að búa að góðri þekkingu á íslenskri og alþjóðlegri listasögu og samtímamyndlist og hafa færni til að rita texta um myndlist.


Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun í listfræði eða sambærileg menntun er skilyrði
 • Framhaldsmenntun æskileg
 • Talsverð reynsla innan safna- og sýningarhalds á alþjóðlegum vettvangi 
 • Góð þekking á listasögu 20. og 21. aldar er skilyrði
 • Reynsla af verkefnastjórnun er nauðsynleg
 • Frjó og skapandi hugsun
 • Færni í mótun lausna og hugmynda
 • Sveigjanleiki og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi
 • Góð samskiptafærni og leiðtogahæfileikar
 • Geta til að rita á fræðilegan og opinn hátt um myndlist
 • Vönduð vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
 • Þekking og reynsla af samningagerð og rekstraráætlunum sýninga

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Fólk er hvatt til að sækja um auglýst starf óháð kyni.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur.


Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 25.08.2023

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Jóhannsdóttir safnstjóri ingibjorg.johannsdottir@listasafn.is

Sótt er um starfið á www.starfatorg.is

Fjársjóður íslenskrar myndlistar

Safnið er opið alla daga frá 10 - 17