INNKAUPANEFND


Í Innkaupanefnd Listasafns Íslands sitja:

  • Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands, formaður
  • Ásrún Kristjánsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra
  • Haraldur Jónsson, tilnefndur af SÍM


Erindi til Innkaupanefndar sendist hér


Í Myndlistarlögum 2012 nr. 64 25. júní segir um innkaupanefnd Listasafns Íslands:

II. kafli. Listasafn Íslands

5. gr. Innkaupanefnd

Á vegum Listasafns Íslands starfar þriggja manna Innkaupanefnd skipuð af ráðherra til þriggja ára í senn. Í nefndinni situr safnstjóri, einn fulltrúi tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna og einn án tilnefningar. Ráðherra skipar formann úr hópi nefndarmanna.

Innkaupanefndin ákveður kaup listaverka. Hún getur heimilað safnstjóra að ráðstafa allt að 20% af því fé sem árlega er ætlað til listaverkakaupa til kaupa á innlendum verkum.

Innkaupanefnd fjallar um gjafir sem Listasafni Íslands eru boðnar og metur hvort þær skuli þegnar. Gjöf skal fylgja gjafabréf. Safnið má aldrei selja eða á annan hátt láta af hendi listaverk, er það hefur þegið að gjöf, nema að fengnu samþykki gefanda.

Heimilt er að fenginni umsögn Innkaupanefndar að selja listaverk úr eigu Listasafns Íslands í því skyni að kaupa annað verk eftir sama listamann er æskilegra þykir að sé í eigu safnsins.