Leiga á sölum & laus störf

leiga á sal / andyri / kaffistofu

Útleiga á sal / kaffistofu vegna funda, fyrirlestra, erfidrykkju, standandi kokteilboða eða annarra viðburða er samkvæmt samkomlagi.

Fyrirspurnir sendist á leiga@listasafn.is eða í síma 515-9600.


LAUS STÖRF HJÁ LISTASAFNI ÍSLANDS


Laus störf hjá Listasafni Íslands eru auglýst á vefsíðunni, www.starfatorg.is.

Vinsamlega fylgist með starfatorg.is 

Umsjónarmaður fasteigna og öryggismála

Listasafn Íslands auglýsir eftir umsjónarmanni fasteigna og öryggismála. Við leitum eftir kraftmiklum og metnaðarfullum starfsmanni til að ganga til liðs við okkur og takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í þeirri menningar- og menntastofnun sem þjóðlistasafn er. Um fullt stöðugildi er að ræða. Safnið er eitt af þremur höfuðsöfnum ríkisins og rekur fimm starfsstöðvar í Reykjavík. Safnhúsin eru fjögur: Aðalbygging safnsins við Fríkirkjuveg, Safnahúsið við Hverfisgötu, Safn Ásgríms Jónssonar við Bergstaðastræti og Listasafn Sigurjóns Ólafssonar á Laugarnestanga. Skrifstofur eru á Laufásvegi. Safnið rekur einnig fjargeymslur.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Ábyrgð á daglegri húsvörslu og umsjón með byggingum og umhverfi þeirra.
 • Umsjón og eftirlit með tæknikerfum s.s öryggis-, aðgangs-, loftræsti- og rafmagnskerfum.
 • Verkstjórn og utanumhald þegar kemur að viðhaldi, sorphirðu og þrifum bygginga, húsbúnaðar og tækja.
 • Samskipti við Ríkiseignir varðandi rekstur og viðhald á byggingum safnsins.
 • Umsjón með gerð öryggisáætlana og þátttaka í stefnumótun um vistvænan rekstur.
 • Vinnur í samráði við starfsfólk safnsins að uppsetningu og niðurtöku sýninga.
 • Vinnur með varðveisluteymi að öryggis- og varðveislumálum.
 • Samskipti um uppsetningu á fundarherbergjum & sölum fyrir ráðstefnur, viðburði eða almennt fundahald.

Hæfniskröfur

 • Umsjónarmaður þarf að vera laghentur og þarf að geta séð um almennt viðhald á húsum og húsbúnaði.
 • Reynsla af húsumsjón er kostur.
 • Þekking á helstu hús-, öryggis- og tæknikerfum æskileg.
 • Tölvufærni er nauðsynleg.
 • Áhugi og hæfni til að leita nýrra tækifæra við þróun á rekstri safns.
 • Þjónustuhugsun, uppbyggilegt viðmót og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi, öguð vinnubrögð og rík skipulagshæfni.
 • Snyrtimennska.

Frekari upplýsingar um starfið

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2021. Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið umsokn@listasafn.is Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Fólk er hvatt til að sækja um auglýst starf óháð kyni. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur.

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Steinar Pálmason fjármála- og mannauðsstjóri, bjornp@listasafn.is


Veitingarekstur í Listasafni Íslands

Fríkirkjuvegi og í

Safnahúsinu við Hverfisgötu

Listasafn Íslands óskar eftir aðila til að taka að sér veitingarekstur á opnunartíma safnsins og við tilfallandi móttökur hópa utan opnunartíma í safnhúsum safnsins. Annarsvegar er um að ræða fallegt 60m2 rými á annarri hæð safnsins við Fríkirkjuveg og hinsvegar tvískipt 80m2 sjarmerandi veitingarými á jarðhæð í Safnahúsinu. Atvinnueldhús fylgir að auki í Safnahúsinu. Byggingarnar eru glæsileg kennileiti í borginni. Safnahúsið er friðuð bygging og á sér aldagamla sögu og elsti hluti Listasafns Íslands við Fríkirkjuveg var teiknaður af Guðjóni Samúelssyni.

Í safnbyggingunum eru auk veitingarýma, nokkrir sýningarsalir, safnbúð og fundarherbergi.

Aðeins kemur til greina aðili sem sinnir rekstrinum á eigin kennitölu og ábyrgð.

Miðað er við rekstur yfir sumartímabilið (15.maí – 30.september 2021) hið minnsta.

Í grunninn er um að ræða kaffihús sem þjónusta safngesti okkar og fundargesti, en að öðru leyti erum við opin fyrir hugmyndum rekstraraðila um áherslur, svo fremi að yfirbragð henti starfsemi safnsins og umhverfi þess.

Sá sem annast veitingarekstur þarf að:

 • Hafa reynslu og hæfni til að sinna veitingarekstri af útsjónarsemi, metnaði og alúð
 • Bjóða upp á vandaðar veitingar sem henta starfsemi og gestum safnsins og umhverfi
 • Búa yfir góðri samskiptahæfni og vera fær um að sinna fjölbreyttum hópi safngesta

Áhugasamir hafi samband til að nálgast nauðsynleg umsóknargögn og nánari upplýsingar hjá Guðrúnu Jónu Halldórsdóttur, gudrun@listasafn.is. Skila skal umsóknum í síðasta lagi þann 26.apríl, 2021, kl.17 á netfangið umsokn@listasafn.is